LASER

Czyszczenie polega na użyciu dużej energii... więcej

Czyszczenie polega na użyciu dużej energii, która spowoduje, że związki organiczne i nieorganiczne w nawarstwieniach odparowują. Dzięki temu można je bardzo bezpieczne usunąć.

Technologia

Laserowa technologia czyszczenia powierzchni zabytków jest najbardziej efektywną i najbezpieczniejszą ze wszystkich stosowanych dotychczas metod w renowacji. Często jest to jedyny sposób na wykonanie czyszczenia bez szkody dla obiektu.
Technologia znalazła zastosowanie w oczyszczaniu wszelkiego rodzajów zanieczyszczeń fasad i detali architektonicznych, mostów, konstrukcji stalowych i aluminiowych, rzeźb, czy obrazów.

Dane techniczne:

Energia (mJ)335 (300)
Czas trwania impulsu (ns)8/12
Przeciętna moc (W)40 (36)
Częstotliwość (Hz)120
Wymiary (cm)140x80x80
Waga (kg)350

Metoda laserowa jest metodą bezkontaktową... więcej

Szerokie zastosowanie

Technologia laserowa pozwala na oczyszczanie tworzyw sztucznych, ceramicznych, betonu, metalu, drewna, papieru, czy tkanin. Jedno narzędzie pozwala na pracę z różnymi materiałami.

Bezpieczeństwo czyszczonej powierzchni

Metoda laserowa jest metodą bezkontaktową, czyli nieoddziaływującą mechanicznie, ani chemicznie na czyszczone podłoże.
Czyszczenie mechaniczne powoduje nieodwracalne straty w substancji zabytkowej, powodując często przeczyszczenie nawarstwienia oraz warstwy patyny. Metoda ta zdziera warstwę powierzchni czyszczonej niszcząc relief, wypukłorzeźby, czy ślady dłuta rzeźbiarza. Natomiast w przypadku czyszczenia chemicznego silne kwasy nie tylko usuwają niepożądane nawarstwienia, jak również wypłukują minerały z powierzchni kamiennej. W przypadku chemicznego czyszczenia powierzchni nie jest możliwe precyzyjne określenie głębokości penetracji produktu, jak również zatrzymania rekacji w razie niezadowalających efektów.

Dzięki użyciu widzialnej wiązki celowniczej... więcej

Dzięki użyciu widzialnej wiązki celowniczej zanieczyszczenie z powierzchni może zostać wyczyszczone w sposób chirurgiczny wytwarzając przy tym minimum strat dla materiału.

Laser poprzez odpowiedni dobór mocy i długości fal daje pełną możliwość nad kontrolą grubości usuwanej warstwy. Dzięki temu możemy pozbyć się konkretnej plamy z powierzchni, jak również pojedynczego nawarstwienia.

Metoda ta, dzięki eliminacji pyłów, ciepła i wilgoci możliwa prowadzenia konserwacji wybiórczych powierzchni dzieł znajdujących się otoczeniu innych zabytkowych elementów wymagających zachowania odpowiedniego mikroklimatu. Ma to zastosowanie we wnętrzach sakralnych, pałacowych i muzealnych.

Wydajność pracy jednego lasera... więcej

Dzięki posiadaniu dwóch laserów jesteśmy w stanie zrealizować prace dwukrotnie szybciej.

Wydajność pracy jednego lasera może wynieść od 2 do 5 m2 na godzinę.

Praca na wysokich rusztowaniach i trudnodostępnych miejscach jest możliwa...więcej

Jesteśmy w posiadaniu samochodu z zabudową zaadaptowaną specjalnie do obsługi i przewożenia lasera. Praca na wysokich rusztowaniach i trudnodostępnych miejscach jest możliwa dzięki zastosowaniu światłowodu, którego zasięg może wynieść nawet do kilkudziesięciu metrów.

W technologii laserowej w przeciwieństwie do tradycyjnej nie używamy wody... więcej

W technologii laserowej w przeciwieństwie do tradycyjnej nie używamy wody, żrących rozpuszczalników, roztworów, ścierniw, ani innych chemikaliów, stąd po wykonaniu prac zostaje minimalna ilość odpadów.

Zobacz wideo... zobacz

Brak efektów ścierania, niezawodność... więcej

Praca z wykorzystaniem lasera to:

  • brak efektów ścierania
  • brak oddziaływania cieplnego
  • poszanowanie środowiska
  • niezawodność
  • natychmiastowy efekt

Czyszczenie polega na użyciu dużej energii... więcej

Metoda laserowa jest metodą bezkontaktową... więcej

Dzięki użyciu widzialnej wiązki celowniczej... więcej

Wydajność pracy jednego lasera... więcej

Czyszczenie polega na użyciu dużej energii, która spowoduje, że związki organiczne i nieorganiczne w nawarstwieniach odparowują. Dzięki temu można je bardzo bezpieczne usunąć.

Technologia

Laserowa technologia czyszczenia powierzchni zabytków jest najbardziej efektywną i najbezpieczniejszą ze wszystkich stosowanych dotychczas metod w renowacji. Często jest to jedyny sposób na wykonanie czyszczenia bez szkody dla obiektu.
Technologia znalazła zastosowanie w oczyszczaniu wszelkiego rodzajów zanieczyszczeń fasad i detali architektonicznych, mostów, konstrukcji stalowych i aluminiowych, rzeźb, czy obrazów.

Dane techniczne:

Energia (mJ)335 (300)
Czas trwania impulsu (ns)8/12
Przeciętna moc (W)40 (36)
Częstotliwość (Hz)120
Wymiary (cm)140x80x80
Waga (kg)350

Szerokie zastosowanie

Technologia laserowa pozwala na oczyszczanie tworzyw sztucznych, ceramicznych, betonu, metalu, drewna, papieru, czy tkanin. Jedno narzędzie pozwala na pracę z różnymi materiałami.

Bezpieczeństwo czyszczonej powierzchni

Metoda laserowa jest metodą bezkontaktową, czyli nieoddziaływującą mechanicznie, ani chemicznie na czyszczone podłoże.
Czyszczenie mechaniczne powoduje nieodwracalne straty w substancji zabytkowej, powodując często przeczyszczenie nawarstwienia oraz warstwy patyny. Metoda ta zdziera warstwę powierzchni czyszczonej niszcząc relief, wypukłorzeźby, czy ślady dłuta rzeźbiarza. Natomiast w przypadku czyszczenia chemicznego silne kwasy nie tylko usuwają niepożądane nawarstwienia, jak również wypłukują minerały z powierzchni kamiennej. W przypadku chemicznego czyszczenia powierzchni nie jest możliwe precyzyjne określenie głębokości penetracji produktu, jak również zatrzymania rekacji w razie niezadowalających efektów.

Dzięki użyciu widzialnej wiązki celowniczej zanieczyszczenie z powierzchni może zostać wyczyszczone w sposób chirurgiczny wytwarzając przy tym minimum strat dla materiału.

Laser poprzez odpowiedni dobór mocy i długości fal daje pełną możliwość nad kontrolą grubości usuwanej warstwy. Dzięki temu możemy pozbyć się konkretnej plamy z powierzchni, jak również pojedynczego nawarstwienia.

Metoda ta, dzięki eliminacji pyłów, ciepła i wilgoci możliwa prowadzenia konserwacji wybiórczych powierzchni dzieł znajdujących się otoczeniu innych zabytkowych elementów wymagających zachowania odpowiedniego mikroklimatu. Ma to zastosowanie we wnętrzach sakralnych, pałacowych i muzealnych.

Dzięki posiadaniu dwóch laserów jesteśmy w stanie zrealizować prace dwukrotnie szybciej.

Wydajność pracy jednego lasera może wynieść od 2 do 5 m2 na godzinę.

Praca na wysokich rusztowaniach i trudnodostępnych miejscach jest możliwa...więcej

W technologii laserowej w przeciwieństwie do tradycyjnej nie używamy wody... więcej

Zobacz wideo... zobacz

Brak efektów ścierania, niezawodność... więcej

Jesteśmy w posiadaniu samochodu z zabudową zaadaptowaną specjalnie do obsługi i przewożenia lasera. Praca na wysokich rusztowaniach i trudnodostępnych miejscach jest możliwa dzięki zastosowaniu światłowodu, którego zasięg może wynieść nawet do kilkudziesięciu metrów.

W technologii laserowej w przeciwieństwie do tradycyjnej nie używamy wody, żrących rozpuszczalników, roztworów, ścierniw, ani innych chemikaliów, stąd po wykonaniu prac zostaje minimalna ilość odpadów.

Praca z wykorzystaniem lasera to:

  • brak efektów ścierania
  • brak oddziaływania cieplnego
  • poszanowanie środowiska
  • niezawodność
  • natychmiastowy efekt