AKTUALNOŚCI
09.2014 29
ROZPOCZELIŚMY PRACE NAD ZABYTKOWYM OBIEKTEM AKADEMII MUZYCZNEJ / KATOWICE POWRÓT

Rozpoczęliśmy prace nad zabytkowym obiektem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
W pierwszej kolejności zgodnie z harmonogramem rozpoczęliśmy od prac remontowo konserwatorskich w Auli Wykładowej. Wykonaliśmy demontaż podestu scenicznego, konstrukcji na której były stare organy oraz boazerii.

W czasie kiedy były prowadzone prace w Auli wykładowej, rozpoczęliśmy prace zwiane z remontem dachu polegające na:
- doczyszczeniu więźby dachowej z zabrudzeń,
- wymianie uszkodzonych (zgniłych) elementów więźby dachowej na nowe,
- zabezpieczeniu środkami chemicznymi przed rozwojem (grzybów, owadów) oraz przeciwogniowo.

W kolejnym etapie zakresu związanego z remontem dachu wymienimy obróbki blacharskie, rynny spustowe (z blachy miedzianej) oraz dachówki ceramiczne (wraz z gąsiorami i instalacją odgromową) dodatkowo zostaną wymurowanie kominy wentylacyjne ponad połać dachową w celu usprawnienia wentylacji.

Aktualnie prowadzone są również prace związane z renowacją elewacji od strony wschodniej. Renowacja elewacji polega na wyczyszczeniu powierzchni metodą chemiczną, uzupełnieniu ubytków w cegle specjalną zaprawą mineralną lub wymianie zniszczonych cegieł, uzupełnienie ubytków elementów tynkowanych oraz naprawę zniszczonych kształtek szkliwionych, następnie całość jest impregnowana specjalnym środkiem chemicznym.

Wszystkie prace zostaną zakończone na początku 2016 roku.

Wkładamy serce w kamień.

POWRÓT POWRÓT
KONTAKT:
+48 605 855 345
renowacje@furmanek.pl