AKTUALNOŚCI
01.2018 25
RENOWACJA SĄDU OKRĘGOWEGO ZAKOŃCZONA / WARSZAWA POWRÓT

Zakończyliśmy prace renowacyjne na gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie. Prace prowadziliśmy etapami skupiając się na kolejnych segmentach budynku, którymi były Patio 1, 2 oraz 3 znajdujące się za holem. Zakres robót obejmował przede wszystkim oczyszczenie elewacji kamiennej metodą piaskowania, wymianę starych spoin oraz uzupełnienie bądź wymianę płyt kamiennych wraz z impregnacją całej elewacji. Tynkowa część fasady również została poddana pracom renowacyjnym, podczas których usunęliśmy stare warstwy i pokryliśmy ściany nowym tynkiem barwionym w masie. Dokonaliśmy wymiany, nie tylko obróbki blacharskiej, gzymsów i parapetów, ale poddaliśmy również renowacji drzwi zewnętrzne zgodne z wytycznymi konserwatorskimi.

Wymieniliśmy części ciągów komunikacyjnych w obrębie Patio 3 i 4, w których kostka bazaltowa łupana zastąpiona została płytami granitowymi. Dostarczyliśmy i zamontowaliśmy mosiężne uchwyty ułatwiające poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym.

Całość przeprowadzonych przez nas prac pozwoliła na odświeżenie wyglądu budynku, dzięki czemu może on kontynuować swoją funkcję reprezentacyjną jak i sądowniczą przez kolejne lata.
 

Wkładamy serce w kamień.

POWRÓT POWRÓT
KONTAKT:
+48 605 855 345
renowacje@furmanek.pl