AKTUALNOŚCI
05.2016 28
NIE ZAPOMINAMY – CMENTARZE WOJENNE Z I WOJNY ŚWIATOWEJ / MAŁOPOLSKA POWRÓT

Przystępujemy do prac konserwatorsko-remontowych na trzech cmentarzach wojennych: nr 118 w Staszówce, nr 121 w Biesnej, nr 136 w Zborowicach.

CMENTARZ NR 118 W STASZKÓWCE
zaprojektował Anton Müller, pylony projektował Hermann Kurt Hosaeus.
Na cmentarzu pochowano z armii: austro-węgierskiej – 281 żołnierzy, rosyjskiej – 43 żołnierzy, niemieckiej – 439 żołnierzy.
Na terenie cmentarza znajdują się betonowe nagrobki, zwieńczone żeliwnymi krzyżami, których kształt odpowiada stopniowi wojskowemu pochowanego. Koniec głównej alejki zwieńczony jest pomnikiem, na który składają się cztery 15-metrowe pylony. Dwa z nich zwieńczone są stylizowanymi mieczami. odwróconymi ostrzami ku górze.

ZAKRES PRAC OBEJMIE: renowację powierzchni z piaskowca – bramy wejściowej, słupów pośrednich i narożnych ogrodzenia, konserwację elementów metalowych oraz betonowych na cmentarzu.
Renowacji poddana zostanie powierzchnia pylonów z piaskowca.
Należy również zrekonstruować krzyż metalowy i zwieńczenia pylonów.

 

CMENTARZ NR 121 W BIESNEJ
zaprojektowany przez Jana Szczepkowski.
Na cmentarzu pochowano z armii austro-węgierskiej – 137 żołnierzy.
Cmentarz zaprojektował kierownik artystyczny okręgu IV Jan Szczepkowski. W tylnej części ogrodzenia znajdującego się na przeciw wejścia znajduje się ściana pomnikowa z górującym nad nią krzyżem łacińskim. Znajduje się na niej tablica w języku niemieckim. Same nagrobki natomiast mają formę małych oraz dużych betonowych stel.

ZAKRES PRAC OBEJMIE: konserwacja pomnika centralnego, odtworzenie brakujących steli, odtworzenie i montaż tabliczek emaliowanych, odtworzenie brakujących nagrobków oraz brakujących drewnianych krzyży w oparciu o dokumentację historyczno-odtworzeniową.  Poza tym prace również obejmą renowację elementów betonowych, z piaskowca oraz elementów metalowych ogrodzenia.

 

CMENTARZ NR 136 W ZBOROWICACH
zaprojektowany przez Antona Müllera.
Na cmentarzu pochowano z armii austro-węgierskiej – 455 żołnierzy.
Nekropolia składa się z dwóch kwater rozdzielonych przejściem, sama jest ozdobiona kamiennymi pomnikami – krzyżami. Głównym elementem kwater jest kamienny postument z dwoma wysokimi, betonowymi krzyżami łacińskimi. W zbiorowych i pojedynczych mogiłach spoczywa 455 żołnierzy austro-węgierskich z czego zidentyfikowanych jest tylko 197.
ZAKRES PRAC NA CMENTARZU OBEJMIE: renowację powierzchni z piaskowca i betonu, konserwację steli z napisami oraz ogrodzenie w części – „Duża kwatera” i „Mała kwatera”.

Zakończenie prac planowane jest jesienią 2016 r. W kolejnych aktualnościach będziemy pisać o przebiegu prac na cmentarzach.

Wkładamy serce w kamień.

POWRÓT POWRÓT
KONTAKT:
+48 605 855 345
renowacje@furmanek.pl