AKTUALNOŚCI
05.2018 21
MOCNY POCZĄTEK SEZONU POWRÓT

Nie zwalniamy tempa. Do listy realizowanych przez nas projektów dopisujemy trzy kolejne, które będziemy mieli przyjemność prowadzić na terenie naszego kraju.

Willa “Gryf” w Konstancinie-Jeziornym powstała jako budynek mieszkalny, później pełniła funkcję pensjonatu. Obecnie przeznaczona została na potrzeby użyteczności publicznej i służyć ma jako ośrodek społeczno-kulturalny. W związku z nową rolą obiektu wymaga on remontu i gruntownej przebudowy. Prace będziemy prowadzić kompleksowo: od fundamentów aż po sam dach. Obejmą m.in. wzmocnienie konstrukcji stropów nad piwnicami, remont i odtworzenie dachu wraz z poddaszem, rozebranie i budowę nowych balkonów, poszerzenie przejść. Aby budynek mógł zmieścić filię biblioteki, klub mieszkańca oraz świetlicę środowiskową potrzebny jest nowy układ ścian działowych oraz rozebranie starej drewnianej klatki schodowej i budowa nowej wraz z szybem windowym.

Dwie kolejne realizacje prowadzić będziemy w Szydłowie, który niewątpliwie jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Polsce, to:

Zespół ruin kościoła i szpitala pw. Św. Ducha, który stanowi jeden z wielu zabytków z okresu średniowiecza. Budynek, jako obiekt trwałej ruiny, wymaga robót zabezpieczających i konserwujących. Detale architektoniczne kościoła są najcenniejszą jego częścią - gzymsy, portale wejściowe, obramienia okienne oraz dwie wnęki z misami na wodę święconą poddamy pracom konserwacyjnym. Roboty obejmą również zadaszenie części obiektu, zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych wraz z ogólnymi robotami porządkowymi i konstrukcyjnymi.

Budynek byłej Synagogi funkcjonujący jako Gminne Centrum Kultury zostanie przebudowany, a wokół powstanie nowa infrastruktura towarzysząca. Naszym zadaniem jest przywrócenie mu w maksymalnym stopniu walorów historycznych, plastycznych i architektonicznych w oparciu o przeprowadzone badania oraz odtworzenie oryginalnego wystroju wybranych elementów wyposażenia Sali Modlitw. Zakres prac obejmie również zagospodarowanie terenu wokół obiektu z uwzględnieniem pasów zieleni i chodników, a także renowację i zabezpieczenie murów obronnych.

Wkładamy serce w kamień.

POWRÓT POWRÓT
KONTAKT:
+48 605 855 345
renowacje@furmanek.pl