AKTUALNOŚCI
05.2017 10
MINISTERSTWO FINANSÓW / WARSZAWA POWRÓT

Pod koniec kwietnia br. wygraliśmy przetarg na renowację kompleksu budynków Ministerstwa Finansów w Warszawie. 

Obiekt został zbudowany w latach 50-tych XX wieku i jest przykładem stylu socrealistycznego w architekturze. W 2012 roku został wpisany na listę zabytków. Wszystkie budynki kompleksu utrzymane są w tym samym charakterze, wykorzystując te same materiały, m.in. blado różowo szary piaskowiec typu suchedniowskiego, pochodzącego prawdopodobnie z okolic miejscowości Baranów Wola, lokalnego złoża Baranowska Górka oraz tynki szlachetne typu “Terazzo”. 

Obecnie fasady budynków wymagają natychmiastowej renowacji: na powierzchni detali architektonicznych i w poszczególnych partiach ścian występują uszkodzenia w postaci spękań, rozwarstwień i wykruszeń. Występują liczne zniszczenia w postaci plam, zacieków, miejscowych ubytków, odspojeń, aż do całkowitej dezintegracji strukturalnej kamienia.

Dlatego też zakres prac obejmuje:
- oczyszczenie, naprawę i zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych elewacji oraz gzymsów i cokołów przyściennych elewacji budynku Ministerstwa Finansów,
- wymianę mocowań obróbek blacharskich gzymsów i ścian attykowych. Naprawę lub wymianę pokrycia ryzalitu,
- remont schodów zewnętrznych budynku D2,
- kompleksowe mycie stolarki okiennej i drzwiowej, obejmującej mycie szyb zespolonych oraz ościeży na zewnątrz i wewnątrz po zakończonych pracach budowlanych,

Przewidywany termin zakończenia robót to koniec lipca 2017.

Wkładamy serce w kamień.

POWRÓT POWRÓT
KONTAKT:
+48 605 855 345
renowacje@furmanek.pl