AKTUALNOŚCI
05.2014 22
KOLEJNY ETAP PRZED NAMI / PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH / KIELCE POWRÓT

Przystępujemy do prac przy przebudowie frontowego dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury technicznej w ramach projektu: „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II”.

Dziedziniec jest naturalnym przedłużeniem zrewitalizowanego w ostatnich latach również przez naszą firmę placu Najświętszej Marii Panny przed katedrą (zobacz realizację). Dzięki rozpoczynającym się właśnie pracom oba miejsca będą stanowiły spójną przestrzeń.

W pracach nad projektem rewitalizacji wzorowano się m.in. na historycznej ikonografii, tak aby podkreślić barokowy charakter rezydencji oraz nawiązać do historycznego wyglądu placu.

Zakres prac obejmuje:
- rozbiórkę istniejących nawierzchni placu,
- roboty kamieniarskie, ogólnobudowlane i ogrodnicze,
- budowę nowej infrastruktury technicznej.

Równocześnie z pracami budowlanymi będą prowadzone metodyczne badania archeologiczne na terenie dziedzińca frontowego zgodnie z zatwierdzonym przez ŚWKZ w Kielcach programem ratowniczych badań archeologicznych.

Wkładamy serce w kamień.

POWRÓT POWRÓT
KONTAKT:
+48 605 855 345
renowacje@furmanek.pl