AKTUALNOŚCI
12.2014 17
I ETAP ZAKOŃCZONY – AKADEMIA MUZYCZNA / KATOWICE POWRÓT

Zakończyliśmy pierwszy etap związany z wymianą większej części pokrycia dachowego budynku Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Obecnie wykonujemy krycie dachu od strony północnej (ryzalit środkowy). Musimy zachować szczególną ostrożność podczas pracy ze względu na kąt nachylenia dachu – 66-76 stopni.

Równolegle trwają prace w Auli Wykładowej. Pod nadzorem konserwatora zabytków zdejmujemy stare powłoki malarskie, aby odsłonić polichromie. Przy użyciu chemii precyzyjnie usuwamy starą farbę tak, aby nie naruszyć malowidła. Ten etap planujemy zakończyć w połowie stycznia 2015 roku.
Ponadto zdemontowaliśmy istniejące w Auli witraże, które poddane będą oczyszczeniu i uzupełnieniu brakujących elementów.

Na zewnątrz od strony wschodniej budowli została umyta elewacja. Uzupełniliśmy też i wzmocniliśmy uszkodzone cegły oraz fugi, przemalowaliśmy wątki  tynkowane, a następnie zaimpregnowaliśmy całość.

Z każdym dniem Akademia Muzyczna  odzyskuje swój dawny blask.
 
Wkładamy serce w kamień.

POWRÓT POWRÓT
KONTAKT:
+48 605 855 345
renowacje@furmanek.pl